25 Жов, 2018

Компетентнісний потенціал НУШ: ступені свободи та механізми реалізації

Міжнародний семінар з розвитку ключових компетентностей учнів
для майстер-тренерів “Нової української школи”,
організований Європейським фондом освіти

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52
Університет менеджменту освіти
Національної академії педагогічних наук України
   
ДАТА 17-18 жовтня 2018
   
ЗА ПІДТРИМКИ

Європейський фонд освіти (ЄФО) з 2016 р. надає підтримку Міністерству oсвіти і науки України у модернізації навчальних програм та систем підготовки й підвищення кваліфікації вчителів з метою впровадження ключових компетентностей для навчання впродовж життя.

Новий Закон України «Про освіту», прийнятий у вересні 2017 року, містить положення про необхідність розвитку ключових компетентностей учнів, що відображає сучасний європейський підхід до модернізації освіти. “Європeйська рамка ключових компетентностей для навчання впродовж життя”, ухвалена в 2006 й оновлена в 2018, визначає вісім ключових компетентностей, необхідних громадянам Європи для особистої й професійної самореалізації, а також для здорової, активної й відповідальної участі в економічному та соціальному житті суспільства й держави. В Україні нещодавно було затверджено нову «Стратегію розвитку малого та середнього підприємництва до 2020 року», яку також було підготовлено із використанням рекомендацій ЄФО й звіту з оцінки політики вровадження “Акту малого та середнього бізнесу для Європи” у країнах Східного партнерства (2016) в галузі розвитку людського капіталу. Стратегія МСП, зокрема, ставить мету розвитку ключової компетентності підприємливості та окреслює зв’язок економічної політики з реформами, здійснюваними урядом в галузі освіти.

ЄФО здійснювалася підтримка розбудови Компетентнісного потенціалу “Нової української школи”, підвищення кваліфікації експертів, залучених у створення освітнього стандарту НУШ, а також опрацьовувалися підходи до зміни парадигми роботи вчителя в умовах навчального процесу, зорієнтованого на формування ключових компетентностей учнів. Метою пілотних заходів ЄФО в Україні було дослідити шляхи застосовування й адаптації до українського контексту освіти таких європейських інструментів як «Європейська рамка компетентності підприємливості» (“European Entrepreneurship Competence Framework (EntreComp)”, 2016 р.) та «Європейська рамка цифрової компетентності громадян 2.1» (“The Digital Competence Framework for Citizens – DigComp 2.1”, 2017 р.). Також метою ЄФО було підтримати стратегічну модернізацію стандартів освіти, навчальних програм й підготувати вчителів до вимог «Нової української школи» і поточної програми реформування освіти, із застосованням компетентнісного підходу. Одним із останніх заходів 2018 року було проведення 25-27 квітня Міжнародного колоквіуму «Стандарти Нової української школи: Компетентнісний потенціал. Перезавантаження”, за результатами якого було здійснено валідацію концепції, змісту, моделі поступу й крос‒предметних в  структурі “Компетентнісного потенціалу “НУШ”.

Виходячи з того, що Україна приєдналась до країн-членів Ради Європи, які затвердили нову “Рамку компетентностей для демократичної культури Ради Європи” (RF CDC), Європейський фонд освіти поєднав в Україні зусилля з Європейським центром імені Вергеланда (EWC), який упродовж двох років впроваджує розвиток громадянської компетентності в українських школах відповідно до Рамки. Таким чином, підтримка обома партнерами розвитку державного стандарту освіти “Нової української школи” спирається на існуючі, найновіші інструменти щодо формування трьох європейських рамок компетентностей: підприємливості, цифрової та громадянської компетентностей.

Нинішній семінар‒тренінг для майстер‒тренерів “Нової української школи” ставить за мету допомогти вчителям, тренерам і методистам в здобутті практичних знань та умінь щодо застосування концепції й методів компетентнісного підходу при плануванні програм навчання та викладання, спрямованих на навчальні досягнення учнів. Зокрема йдеться про застосування вчителем методів активного навчання й ознайомлення з особливостями організації на місцевому та шкільному рівні навчального процесу, який сприяв би формуванню ключових компетентностей підприємливості, цифрової та громадянської.

Семінари-тренінги відбуватимуться 17-18 жовтня (перша група),  22-23 жовтня  (друга група) й 24-25 жовтня 2018 року (третя група) й охоплять всю мережу інститутів підслядипломної педагогічної освіти вчителів, підготувавши 80 майстер‒тренерів для наступного “каскадного” процесу підвищення кваліфікації вчителів НУШ. Ця підготовка є частиною офіційного плану дій реалізації НУШ на 12-річний період. За результатами семінару‒тренінгу майстер‒тренери отримають тренінгові модулі для подальшого використання в підвищенні кваліфікації вчителів.

НУШ: матриці академічної свободи (.ppt)

Роман Шиян

Trackback URL: https://polishproject.nus.org.ua/kompetentnisnyj-potentsial-nush-stupeni-svobody-ta-mehanizmy-realizatsiyi/trackback/

Залишити коментар:

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *