Про Проект

Обґрунтування

Після перемоги Революції гідності в Україні задекларовано широкомасштабну освітню реформу, яка мала б подолати кризу ідентичності та довіри, відповісти на глобальні виклики з урахуванням доконаного Європейського вибору України та забезпечити розвиток освіти в умовах змін.

Впродовж майже двох років триває широка професійна та суспільна дискусія щодо проекту нового Закону «Про освіту». Цей проект передбачає структурні зміни в системі загальної середньої освіти, зокрема збільшення тривалості старшої школи до трьох років, її відокремлення та укрупнення задля запровадження багатопрофільності. Окрім того, йдеться про необхідність зміни підходів до початкової (тривалість якої залишається чотирирічною) та п’ятирічної базової освіти. Обговорюються також засоби, які дозволили б підвищити статус вчительської професії та якість вчительських ресурсів.

Цей дискурс накладається на складний та суперечливий контекст адміністративно-територіальної реформи, яка розпочалася з поступового створення об’єднаних територіальних громад, спроможність яких мала б бути достатньою для виконання соціальних, зокрема й освітньої, функцій.

Консультації з різними зацікавленими сторонами, зокрема й на рівні прийняття рішень, свідчать, що найактуальнішими завданнями, вирішення яких критично важливе для успішного впровадження реформи загальної середньої освіти, є розроблення нових засад формування змісту освіти, орієнтованих на досягнення визначених навчальних цілей, пов’язаних із ключовими компетентностями.

Йдеться про створення нового засадничого документа, який би визначив загальні рамки курикулуму загальної середньої освіти – від початкової до старшої школи – та замінив би Державний стандарт початкової загальної освіти та Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, прийняті відповідно 20 квітня та 23 листопада 2011 року

Постановами Кабінету Міністрів України (№ 463 та 1392). Важливими аспектами цієї роботи має стати залучення представників різних академічних середовищ, зокрема й учителів, безпосередньо до розроблення документа, відтак проведення широких консультацій із професійною спільнотою та громадськістю.

Одночасно з розробленням документа важливо провести пропедевтичну роботу з популяризації змін та виявлення загроз і ризиків, очікуваних в процесі його впровадження. Ця робота ускладнюватиметься структурними змінами та змінами мережі закладів освіти в умовах децентралізації. Особливим викликом неминуче стане формування культури співпраці в учительських спільнотах аж до первинного рівня (шкіл або освітніх округів) та відповідних компетентностей педагогів, необхідних для подальшого розроблення на основі загального засадничого документа власних освітніх (навчальних) програм.

Українські фахівці високо цінують досвід польських колег у впровадженні програми «Нова школа», зокрема Програмових засад (Podstawy programowej) і вважають доцільним залучення цього досвіду задля успішного втілення зазначених вище завдань.

Ефективність підтримки освітніх реформ з боку Польського уряду доведена упродовж багатьох років. Нагромаджений в усіх областях України «професійний капітал» може бути прямо залучений до цього проекту. Йдеться, зокрема, про фахівців обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, що брали участь у проектах «Лідери освітніх ініціатив» (2009-2011) та «Шкільна академія підприємництва» (2012-2015), успішно впроваджених завдяки варшавському Центру розвитку освіти (ORE) та координаторові цих проектів Еві Бобінській.

Роман Шиян,
директор Львівського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти – партнер проекту

2016

МОДУЛЬ І

ДІЯ І

Семінар з українськими експертами щодо трансформації змісту програм

Результат: Концепція держстандарту.

Обґрунтування

Під час семінару фахівці визначать причини, через які необхідно здійснити програмні реформи в Україні. Представники українських освітніх установ за підтримки польських модераторів, які мають великий досвід щодо створення «Програмової основи», розроблять концепцію держстандарту, визначаючи її необхідні елементи. Зустріч буде присвячено презентації можливих рішень, які можуть ухвалити розробники концепції, а потім автори нового держстандарту. Учасники, аналізуючи приклади таксономії навчальних цілей, роздумуючи над способом функціонування держстандартів, визначенням бажаного співвідношення між держстандартом, екзаменаційними стандартами і шкільними програмами, оцінюванням нових держстандартів перед їхнім впровадженням, зможуть зробити усвідомлений вибір принципів програмової зміни, а в результаті одержати нову структуру держстандарту. Впродовж семінару важливо буде ініціювати обговорення психологічних, філософських і соціологічних принципів шкільної програми. Одним із елементів зустрічі буде також вивчення досвіду створення польської «Програмової основи», особливо у сфері загальних і спеціальних вимог, роздуми над можливостями і бар’єрами, пов’язаними з міждисциплінарністю та проектуванням в польській «Програмовій основі». Експерти будуть зосереджені на ухваленні, в рамках української системи освіти, рішень, які будуть ефективними та врахують специфіку регіону і країни.

Адресати: 12 експертів з різних освітніх середовищ в Україні

Місце реалізації: Навчальний центр розвитку освіти у м. Сулеювек, Польща

ДІЯ ІI

Навчання авторів держстандарту

Результат: Група із 60 потенційних авторів, готова розробити новий держстандарт

Обґрунтування

Завданням групи авторів буде ознайомитися з опрацьованою експертами під час першої дії концепцією держстандартів. Поглиблений аналіз запропонованих рамкових умов, яким повинен відповідати цей документ, допоможе розробити докладні принципи нового держстандарту. У зустрічі візьмуть участь також представники групи експертів – авторів концепції. Важливим елементом формування ідентичності авторів держстандарту буде також розмірковування над роллю автора держстандарту, в тому числі й етичний аспект виконання цієї ролі.

Під час зустрічі організатори проекту подбають про практичний аспект підготовки авторів для написання держстандарту. Група авторів визначить відмінності між держстандартом, шкільною програмою і екзаменаційними стандартам, а також між адресатами цих документів і їх очікуваннями; “стиль написання” для кожного з видів документів; рівень деталізації записів; обговорить відношення і можливі наслідки невідповідності між документами. Під час занять автори будуть удосконалювати навички дидактичної транспозиції, використання операційних дієслів, оцінки часу і визначення умов реалізації вимог.

Здобуті під час зустрічі знання та вміння дозволять підготувати послідовний програмовий та організаційно-виховний процес, описаний в держстандарті для окремих предметних галузей.

Адресати: 60 потенційних авторів нових держстандартів (фахівці певної дисципліни з 3-х рівнів навчання, консультанти з оцінювання та ключових компетентностей).

Місце реалізації: Навчальний центр розвитку освіти в Сулеювку, Польща

ДІЯ ІII

Семінар, що матиме на меті корегування діяльності авторів держстандарту

Результат: Група авторів держстандарту одержує підтримку в процесі створення нового держстандарту і готовність до подальшої роботи в цій сфері

Обґрунтування

Моніторинг процесу створення нового держстандарту стосуватиметься трьох сфер: результатів роботи, процесу розроблення нового держстандарту, відносин (головним чином комунікація) в групі. Автори мають продемонструвати фрагменти текстів, що дозволять вивчити їх узгодженість і відповідність концепції нового держстандарту. Група авторів зможе також визначити ті сфери, які потребують підтримки. Навчальний план семінару забезпечить модифікацію матеріалів, які не узгоджуються між собою або не відповідають очікуванням цільових груп, а також вилучення небажаних фрагментів тексту. Запровадження змін (нових записів) дасть також можливість вдосконалити обрані навички, зокрема: використання операційних дієслів, оцінювання часу і визначення умов реалізації вимог. Важливою частиною семінару буде збір зворотної інформації про комунікацію в команді. Учасники семінару будуть визначати проблемні зони, які з’явилися в процесі роботи над держстандартом, розмірковуватимуть, які є можливості усунення або зменшення впливу цих ситуацій на їхню роботу. Буде заплановано подальші кроки у роботі над держстандартами

Адресати: 60 потенційних авторів нових держстандартів (фахівці певної дисципліни з 3-х рівнів навчання, консультанти з оцінювання та ключових компетентностей).

Місце реалізації: Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Львів, Україна

ДІЯ ІV

«Зошити реформи»

Обґрунтування

У 2016 році розпочнеться створення Зошитів реформи. Перший випуск розробить команда фахівців з МОН. Важливий крок до успіху запроваджуваної реформи – інформування суспільства. Зошит буде містити точну, конкретну інформацію стосовно загальних засад реформи, зокрема й реформи структури школи та змісту, а також графік запровадження конкретних змін. У Зошиті буде описано співпрацю, допомогу та участь польських партнерів та джерела фінансування реформи, в тому числі внесок Програми співпраці для розвитку – «Польської допомоги». Зошит буде видано тиражем 5 000 прим., які будуть надіслані до шкіл України. Зошит в електронній версії буде розміщений на сайтах МОН України, інститутів підвищення кваліфікації вчителів, платформі проекту.

Адресати: Громадськість України

ДІЯ V

Інтернет-платформа проекту і веб-сайт.

Обґрунтування

У рамках просування проекту буде створено та постійно підтримуватиметься інтернет-сторінка, яка стане майданчиком для обміну досвідом та суттєвою підтримкою для окремих груп і зацікавлених осіб, зокрема працівників регіональних інститутів післядипломної освіти та шкіл в Україні. Освітяни матимуть постійний доступ до інформації, що стосується діяльності за проектом (терміни навчання, графіки, навчальні матеріали тощо), одержать можливість консультуватися з експертами та обмінюватися досвідом з колегами і скористатися розміщеними там навчальними матеріалами і публікаціями (в тому числі електронними версіями І та II «Зошитів реформи»). Важливим елементом сайту будуть матеріали, що представляють роботи експертів та авторів держстандартів

Адресати: всі учасники проекту та зацікавлені особи

Місце: Україна та Польща

ДІЯ VІ

Круглий стіл за підсумками першого року тривання проекту

Під час круглого столу будуть представлені результати проведених заходів, а також попередні розробки / моделі держстандарту для всіх предметів на 3 рівнях навчання.

Адресати: органи органи управління освітою, експерти, керівники колективів авторів.

Місце реалізації: Будинок вчителя, Київ.