Ресурси

 

Медіаграмотність та критичне мислення в початковій школі: посібник для вчителя
Сьогодні у зміст навчальних програм початкової школи впроваджується компетентнісний підхід. Мета навчання медіаграмотності та критичного мислення учнів початкових класів – це формування практичних навичок із розуміння, аналізу й оцінювання змісту медіа, здатності створити власний медіапродукт і оцінити власну медіаактивність. У цій збірці ми пропонуємо інноваційні практики від наших колег-медіапедагогів, які відбивають обидва підходи.

Завантажити

 

 

Медіаграмотність у початковій школі: посібник для вчителя
З 1 вересня 2018 року в Україні застосовується новий Державний стандарт початкової освіти, що вперше містить змістову лінію медіаграмотності, тобто школяр Нової української школи має засвоїти навички зі сприйняття, аналізу, інтерпретації, критичного оцінювання інформації в текстах різних видів та медіатекстах. Пропонуємо вам посібник для вчителя початкової школи, що створили медіапедагоги-лідери на основі кількарічного викладання медіаграмотності в початковій школі.

Завантажити

 

 

Державний [не] стандарт початкової освіти
Типова освітня програма початкової освіти Цикл І (1-2 кл.)
Державний стандарт початкової освіти створено на підставі Закону України “Про освіту”, Закону України “Про загальну середню освіту”, інших законодавчих актів, що визначають вимоги до результатів навчання та забезпечення освітнього процесу в початковій школі. Цей документ є першою частиною Державних стандартів повної загальної середньої освіти, які охоплюють усі три її рівні.

Завантажити